Focus | Jade Sustainable Projects - Quares ComboBond

— Andere — 6 minuten leestijd

mika-korhonen-b3A8nyiU0mc-unsplash (1).jpg

De Quares ComboBond die sinds deze week op het platform wordt aangeboden heeft een schitterende start gehad met een ophaling van €50.000 in minder dan 24 uur en een artikel in HLN. Om dit project en deze innovatie beter te begrijpen, hebben we Freddy Hoorens, bestuurder bij Quares, geïnterviewd...

Waarom kiest een vastgoedgroep voor klimaatfinanciering?

In België zijn woningen verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot. Het is dus essentieel dat de vastgoedsector zich inspant om zijn eigen impact te verbeteren. Quares kiest ervoor om in te zetten op initiatieven die de voetafdruk van gebouwen verminderen, zoals zonnepanelen, maar ook energetische efficiëntie of ESCO-formules.

Kan je ons iets meer vertellen over dit project? Waarom is het voor burgers interessant om zonnepanelen te huren? Zoals een van onze leden op de chat zei: zijn er al niet genoeg formules om ze te kopen?

Earth Finance biedt beide mogelijkheden: kopen of huren. Door te kopen betaalt u de volledige aankoopprijs om levenslang eigenaar te worden en zorgt u zelf voor uw zonnepanelen: onderhoud, verzekeringskosten etc. Door te huren, wordt u geen eigenaar. U geniet echter van de voordelen zonder dat u de volledige prijs hoeft te betalen en alle kosten zijn inbegrepen in de maandelijkse betaling: installatie, onderhoud, verzekering, vervanging, etc.

Bespaar ik met het huren van zonnepanelen op mijn maandelijkse energiefactuur?

De huurprijs is 5€ per paneel per maand. Maar de besparing op de energiefactuur is meestal meer dan €5 per paneel per maand. Dat hangt af van vele factoren (de huidige kosten, de oriëntatie van het dak etc.). Daarom gebeurt er steeds een simulatie. Als de besparing hoger is dan de huurprijs, is de keuze snel gemaakt. De huurder betaalt niets om over te stappen op hernieuwbare energie en bespaart bovendien op zijn eigen maandelijkse kosten. Ondertussen zijn er al meer dan 150 installaties voltooid.

Heb je een idee van de impact op het klimaat?

We willen 10.000 panelen aankopen, die 500 gezinnen in staat moeten stellen om over te schakelen op hernieuwbare energie en tegelijkertijd besparingen te realiseren. Dit zal leiden tot een besparing van 400 ton CO2 per jaar. Maar dankzij de variabele rente willen we ook daarbuiten positieve impact op het klimaat creëren.

Dat is precies waar ik meer wil over weten. Hoe kan je het rendement van een obligatie koppelen aan klimaatdoelstellingen?

Dit is een echte wereldprimeur. Voor het eerst wordt de opbrengst gekoppeld aan een klimaatindicator in plaats van een financiële. Dit is de ComboBond techniek. Het is zowel zeer innovatief als zeer eenvoudig: het tarief begint bij 3,5%, maar neemt elk jaar met 0,5% toe als het aandeel hernieuwbare energie in België toeneemt (gebaseerd op de indicator met gegevens van Eurostat). Het maximum is 5%. De belegger wordt dus aangemoedigd om zelf hernieuwbare energie te gebruiken en om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Advies van de deskundige European Climate DB

Wat zijn de risico's voor de belegger?

Het is een “bullet” obligatie, wat betekent dat de lener het kapitaal aan het einde van de looptijd van de obligatie moet terugbetalen. In de tussentijd ontvangt de belegger elke maand rente. Het belangrijkste risico komt voort uit het feit dat de obligatie achtergesteld is, wat betekent dat in geval van een probleem, BNP Paribas, die 80% van de zonnepanelen financiert, eerder zal worden terugbetaald dan de ComboBond schuldeisers.

Maar het risico is goed onder controle. In de eerste plaats omdat Quares Group zeer solide is en over alle benodigde expertise beschikt. Ten tweede omdat de regeling een projectfinanciering is en geen bedrijfsfinanciering. Wanneer u een bedrijf op de balans financiert, kan het vrij beschikken over uw geld om zijn activiteiten te financieren. Bij projectfinanciering kan alleen het beschreven project gefinancierd worden, wat het besmettingsrisico beperkt als er een andere activiteit van het bedrijf fout gaat. Dankzij de projectfinanciering kunt u ook de verschillende financiële aspecten goed doorrekenen: de huur van de zonnepanelen, de kosten en wat er overblijft voor de aflossing van de schuld.

Hoe groot is het risico dat de rentevoet op 3,5% blijft?

Niemand heeft een glazen bol om te weten hoe het aandeel van hernieuwbare energie in België zal evolueren. Maar in de afgelopen tien jaar is het aandeel nergens in Europa gedaald. Bovendien loopt België achter op andere Europese landen en moet het zijn achterstand inhalen. Het is dan ook redelijk om te denken dat het aandeel zal blijven toenemen, wat we allemaal hopen voor het klimaat. De ComboBond is een goede manier om de prioriteiten onder de aandacht te brengen!

Ontdek het project.

Screenshot 2020-06-26 at 13.30.34.png

Bedankt om dit te lezen vooraleer via Spreds te investeren:
 
Investeren brengt serieuze risico's met zich mee, hierbij inbegrepen het verlies van het volledige kapitaal of een gedeelte daarvan. Gelieve daarom verantwoord te investeren.

Spreds beheert een alternatief financieringsplatform dat het grote publiek in staat stelt om te beleggen in het kapitaal van innoverende bedrijven. De voorgestelde investeringsmogelijkheden, voor een minimaal bedrag van 100 euro, bestaat uit deelnemingseffecten ("Notes") uitgegeven onder Belgisch recht, die een vordering tegenover Spreds Finance vertegenwoordigen, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke zetel Sinter Goedeleplein 5 te 1000 Brussel (ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0538.839.354, R.P.M Nijvel).

De gehele opbrengst in het kader van de inschrijving op de Notes zal gebruikt worden om ofwel in te tekenen op een lening aan, of in te schrijven op een kapitaalverhoging van de onderneming(en) beschreven hierboven. De Notes hebben een looptijd van onbepaalde duur en zijn uitgedrukt in Euro. De Notes bieden geen enkele garantie op rendement of op terugbetaling van kapitaal. De eventuele interesten en de terugbetalingen van kapitaal hangen uitsluitend af van de gerealiseerde winsten op de Notes uitgegeven door de vennootschap Spreds Finance. De nominale waarde van de Notes komt overeen met het inschrijvingsbedrag, maar omvat niet de uitgiftekosten en betalingskosten zoals hierna omschreven.

Wij raden u ten zeerste aan om de Algemene Voorwaarden en -desgevallend- de Informatienota of de Prospectus aandachtig te lezen, in het bijzonder de daarin beschreven risico's, alvorens tot een investeringsbeslissing over te gaan. De aandacht van de potentiële beleggers wordt gevestigd op het risico dat de doelstellingen van de onderneming niet worden bereikt, wat kan resulteren in een significante vermindering van de verwachte opbrengsten en een faillissementsrisico, of een risico van een laag, onbestaand of zelfs negatief rendement voor de investeerder.