Blog

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 6: Uitgifte van aandelen en inbreng in natura

— Updates | Andere — 3 minuten leestijd

De recente herziening van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gekenmerkt door een vergaande herziening van de regeling voor besloten vennootschappen (bv, de vroegere bvba) en meer bepaald door de wijziging van de regels voor de uitgifte van nieuwe aandelen. Vroeger kregen de aandeelhouders binnen de bvba één stem per aandeel met een gelijk recht op de winstuitkering... lees meer

Jungle Bells | Resultaten na één jaar

— Jungle bells | Updates — 2 minuten leestijd

Na 12 maanden beëindigt Jungle Bells zijn eerste pitchingseizoen tijdens een kleurrijke slotceremonie bij Euronext Brussel... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 5: Afschaffing van het aandelenkapitaal

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

De recente herziening van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt gekenmerkt door belangrijke wijzigingen in het stelsel van de vroegere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), die herdoopt werd in de besloten vennootschap (BV), in het bijzonder voor wat betreft de afschaffing van het kapitaal voor dit type vennootschap... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 4: Het bestuur en zetelleer

— Updates | Andere — 4 minuten leestijd

Het doel van dit artikel is de belangrijke wijzigingen die inzake bestuur door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") worden aangebracht te bespreken. Ter herinnering, de regels betreffende de oprichting van een vennootschap zijn gewijzigd... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 3: De NV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

Met betrekking tot de naamloze vennootschap zijn er veel wijzigingen opgenomen in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat afgelopen mei in werking is getreden. De NV’s zijn hierbij onderworpen aan een algemene herziening met het oog op de harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor de ondernemer... lees meer