What happened with newsmonkey

— Updates — 4 minutes read

Brussel, 23 mei 2016

MyMicroInvest - verklaring overname aandelen newsmonkey

MyMicroInvest wenst te reageren op berichten die de voorbije dagen de media hebben gehaald omtrent de overname van de newsmonkey aandelen van de crowdfunders door meerderheidsaandeelhouder News Invest. Deze reactie heeft als doel meer achtergrond te geven bij de recente ontwikkelingen en bij de werking van het door MyMicroInvest uitgebate crowdfunding platform.

Rol en verlonging van MyMicroInvest

MyMicroInvest treedt op als facilitator van investeringen van het grote publiek (“de crowd”) in niet-publieke vennootschappen. Daarbij heeft MyMicroInvest een tweeledig doel: investeerders toegang verschaffen tot niet-genoteerde vennootschappen en ondernemingen een alternatief financieringskanaal aanbieden, waarbij ze kunnen genieten van een verhoogde zichtbaarheid tijdens hun campagne. De essentie van crowdfunding zoals wordt gefaciliteerd door MyMicroInvest, is dat de crowd de zelfde belangen heeft binnen een bedrijf als wanneer zij rechtstreeks in dit bedrijf zouden participeren.

Deze aangeboden diensten aan ondernemers en investeerders brengen echter ook werkingskosten met zich mee. MyMicroInvest krijgt talloze aanvragen van bedrijven die graag een crowdfunding campagne zouden voeren, en de selectieprocedure en de verkennende gesprekken die hier bij gepaard gaan, zijn arbeidsintensief. Bij goedkeuring wordt de verstrekte informatie verzameld en voorbereid. In het kader van de newsmonkey operatie een tweetal jaar geleden heeft MyMicroInvest een prospectus laten goedkeuren door de FSMA, wat een lang en intensief arbeidsproces betekent.
Verder verzorgt MyMicroInvest’s backoffice de afhandeling van alle financiële transacties en beheert ze de genomen participatie. Dit omvat de correspondentie omtrent algemene vergaderingen, aandeelhouderskwesties en dergelijke, evenals de betrokkenheid bij discussies die de aandeelhouders aanbelangen. MyMicroInvest doet ook zijn uiterste best om informatie te vergaren van de projecten zodat investeerders op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van hun investering, op basis van de info verkregen van de ondernemers.

Het zal ondertussen duidelijk zijn dat de voorbereiding alsook de uitvoering van een crowdfunding campagne zeer veel werk vereist, zeker wanneer het een gereguleerde campagne betreft waarvoor er een aanbod publiek wordt opgesteld. Tel hierbij nog de follow-up van investeringen, alsook dat we continu nagaan dat de rechten van de crowd worden gerespecteerd. Om het goede verloop van deze processen te kunnen vrijwaren, wordt MyMicroInvest voor haar diensten door de investeerders vergoed door een commissie van 12% te weerhouden op de investering, op het moment van de investering. Deze commissie wordt dus reeds ingehouden alvorens de eigenlijke investering in de doelvennootschap plaatsvindt. We werken bij MyMicroInvest hard om onze processen te optimaliseren, en zo de kosten op termijn te kunnen drukken.

MyMicroInvest is om legale redenen niet in de mogelijkheid om deze commissie te herzien en zo tegemoet te komen aan de geleden verliezen.

Dat de crowd investeerders nu een (klein) verlies maken, heeft als oorzaak de geringe stijging in waarde van het aandeel van newsmonkey (10%). Aan investeren is in het algemeen steevast een kost verbonden, welke aan het begin wordt duidelijk gemaakt. Wanneer een stijging in waarde van aandeel deze initiële kost niet overschrijdt, is er een de facto verlies voor de investeerder.

Volgplicht

MyMicroInvest had niet de mogelijkheid om de aandelen in newsmonkey te behouden. We hebben, door de aandelen te verkopen aan News Invest, aan 11 euro per aandeel, niets anders gedaan dan ons strikt aan de voorwaarden gehouden van de aandeelhoudersovereenkomst, net als de andere minderheidsaandelen die hun aandelen aan de zelfde prijs hebben moeten verkopen. MyMicroInvest bevestigt hierbij dat er geen enkele band bestaat tussen MyMicroInvest, of één van haar dochterondernemingen, en News Invest.

MyMicroInvest staat voor het co-investeringsprincipe. Dit betekent dat de crowd over het algemeen intekent aan dezelfde voorwaarden als een professionele investeerder of business angel. Dit principe is ook bij News Invest van tel, aangezien de andere investeerders eveneens hun participatie aan dezelfde prijs hebben moeten verkopen. Had iemand rechtstreeks geïnvesteerd in newsmonkey, aan de zelfde voorwaarden als MyMicroInvest Finance, dan zou die persoon zijn/haar aandeel nu ook hebben moeten verkopen, aan de zelfde prijs.

Tot slot

MyMicroInvest betreurt deze spijtige zaak, en voelt oprecht mee met de investeerders die zich te kort gedaan voelden in de communicatie omtrent deze verkoop. We willen graag benadrukken dat investeren in startups een risicovolle activiteit blijft. Tot slot willen we ook de mensen bedanken die ons hun steun hebben meegedeeld en die blijven geloven in de positieve kracht van crowdfunding.

We kijken uit naar alle reacties en beantwoorden graag verdere vragen.