Blog

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 3: De NV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

Met betrekking tot de naamloze vennootschap zijn er veel wijzigingen opgenomen in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat afgelopen mei in werking is getreden. De NV’s zijn hierbij onderworpen aan een algemene herziening met het oog op de harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor de ondernemer... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Deel 2: De BV

— Updates | Andere — 2 minuten leestijd

Zoals u weet, is op 1 mei 2019 een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht geworden, dat veel nieuwe functies en veranderingen voor ondernemingen met zich meebrengt. Een van de bijzonderheden van dit nieuwe recht is de vermindering van het aantal vennootschapsvormen om de keuze van de rechtsvorm van de ondernemer te vereenvoudigen... lees meer

Nieuw vennootschapsrecht | Introductie

— Updates | Andere — 3 minuten leestijd

Op 28 februari werd door het parlement een nieuw wetsontwerp aangenomen om het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren. Dit wetsvoorstel is op 1 mei in werking getreden onder de naam van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen... lees meer

Tweede-ronde financiering

— Andere | Tips voor investeerders — 5 minuten leestijd

Deze week hebben we met Eline Murat, onze Legal Officer, het onderwerp ‘tweede financieringsronde’ besproken en wat dit eigenlijk inhoudt voor investeerders en ondernemers. Sommigen onder jullie vragen zich nu misschien af waarom we deze week focussen op de tweede en niet op de eerste financieringsronde... lees meer

Spreds | Corporate Venturing

— Startup succesverhalen | Andere — 1 minuut leestijd

Spreds is offering you the opportunity to easily navigate the Corporate Venturing world by entering its unique programme and accessing interesting young companies... lees meer